Podcast Samen Opleiden
De week van Samen Opleiden: Nick Minnaard (leraar in opleiding)

De week van Samen Opleiden: Nick Minnaard (leraar in opleiding)

May 27, 2021

In deze nieuwe aflevering vertelt Nick Minnaard, 3e-jaars leraar in opleiding bij MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch, over de ontwikkeling van zijn beroepsbeeld. Het motiveert de studenten én Nick zelf als zijn studenten na de les met een brede glimlach zijn lokaal verlaten. Hij wordt opgeleid tot autonome, betekenisgerichte en onderzoekende docent. De intervisie met leraren in opleiding van andere vakken biedt Nick veel meerwaarde voor zijn eigen professionalisering.

De Stem van de Lerende

De Stem van de Lerende

December 11, 2020

Over het begrip ‘de stem van de lerende’ spreekt gastheer Joep Stassen in deze aflevering met de bevlogen Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken bij VIAA hogeschool in Zwolle. In de basis gaat dit begrip over het luisteren naar de leerling, van PO tot HBO en WO: het zien van degene die jij in jouw klas hebt. Omdat eenieder graag gezien wil worden, want bij wie echt wordt gezien, ontstaat er energie om te gaan handelen en eigenaarschap op te pakken voor het eigen leerproces.

Flexibele Opleidingsvormen

Flexibele Opleidingsvormen

December 11, 2020

Een gesprek over de flexibele opleidingsvormen voor nieuwe leraren basisonderwijs, in deeltijd en zij-instroom, of tussenvormen daarvan. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen een belangrijke rol spelen in het zo flexibel mogelijk opleiden van studenten binnen een rijke leeromgeving, op opleidingsschool en instituut. Hierover vertellen Annette Schaafsma, programmaleider Samen Opleiden, Elke Troost, coördinator zij-instroom en Martin Hunziker, coördinator deeltijd, van de Marnix Academie.

De Week van Samen Opleiden: Frank van Hout (MBO-raad)

De Week van Samen Opleiden: Frank van Hout (MBO-raad)

October 2, 2020

Frank van Hout is bestuurder bij de MBO Raad. Hij spreekt over creativiteit, coöperatief en crisis: drie woorden die de afgelopen periode duiden. De coronacrisis bracht werkelijk samen leren, door studenten en docenten. De regionale samenwerking tussen scholen en opleidingen maar ook tussen sectoren groeit, en Frank ziet die graag nog verder groeien.

De week van Samen Opleiden: Han van Krieken (VSNU)

De week van Samen Opleiden: Han van Krieken (VSNU)

October 2, 2020

Han van Krieken is woordvoerder vanuit het lerarendossier van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hij benoemt onder andere de waarde van universitair opgeleide leraren in de mix van een onderwijsteam in het vo en juist ook in het po en mbo. Verder spreekt Han over het gericht aanbieden van onderwijs aan instromers vanuit allerlei loopbanen en het verder leren tijdens de inductiefase en daarna: een leven lang leren.

De week van Samen Opleiden: Anko van Hoepen (PO-raad)

De week van Samen Opleiden: Anko van Hoepen (PO-raad)

October 1, 2020

Het interview met Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, stelt de lerende leraar duidelijk in de schijnwerper. Hij benadrukt het belang van kwaliteit en van investeren in onderwijs. Anko bewondert hoe snel scholen tijdens de pandemie waren overgestapt naar afstandsonderwijs. Ook heeft dit jaar de betekenis van de leraar voor de aansluiting op de verschillende thuissituaties van kinderen verduidelijkt. De partnerschappen zijn de afgelopen maanden uitgedaagd in hun samenwerking.

De week van Samen Opleiden: Hein van Asseldonk (VO-raad)

De week van Samen Opleiden: Hein van Asseldonk (VO-raad)

October 1, 2020

In dit gesprek vertelt Hein van Asseldonk, vicevoorzitter van de VO-raad, onder meer over hoe Samen opleiden en Professionaliseren een stevige plek op de agenda hebben gekregen en over het verder versterken van de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs. Heins wens is dat leraren het werken en professionaliseren nog beter kunnen gaan combineren in hun reguliere werkdagen.  

De week van Samen Opleiden: Jan Bogerd (VH)

De week van Samen Opleiden: Jan Bogerd (VH)

October 1, 2020

In gesprek met Jan Bogerd, bestuurder bij de Vereniging Hogescholen, onder andere over de toekomstbestendigheid van leraren en hun veerkracht in coronatijden. Jan benadrukt het vraaggericht inspelen op de diversiteit van nieuwe leraren en scholen. Hij gaat voor plezier bij het samenwerken in netwerken en licht zijn ambitie toe voor het verankeren van langetermijnbeleid.

Sectoroverstijgend Samen Opleiden

Sectoroverstijgend Samen Opleiden

July 16, 2020

Deze podcastaflevering bevat een goed gesprek over sectoroverstijgend samen opleiden door partnerschappen waarin po, vo en/of mbo samenwerken. Zo leiden ze leraren op voor het onderwijs in meerdere sectoren en delen ze bovendien brede en aanvullende expertise. 

Gastheer Joep Stassen spreekt met Martin van der Plas van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), en met Martijn Meerhoff van opleidingsschool Opleiden met Esprit en Cartesius 2, een school voor havo en vwo in Amsterdam.

De Peer Review

De Peer Review

January 20, 2020

Na de aflevering van deze Podcast over het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie licht deze aflevering een belangrijke bouwsteen van dat kwaliteitskader toe: de peer review, uit te voeren door bekwame, onafhankelijke collega’s en experts. Gastheer Joep Stassen praat erover met Miranda Timmermans, Lector Leerkracht bij Avans Hogeschool en Rinske Stelwagen, adviseur in het mbo-veld. Zij werkten aan het goed neerzetten van het proces, de kwaliteit en de diepgang van de peer reviews.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App